Allround personeel
 • Grondwerkers
 • Werknemers bouwbedrijf groep B, grondwerker
 • Assistent monteur V.O.P viag/bei
 • Grondwerker V.O.P Viag / Bei inclusief handgereedschap
 • Grondwerker gekeurd
 • Werknemers Bouwbedrijf groep B, grondwerker, gekeurd t.b.v. vervuilde grond
 • Assistent monteur V.O.P viag/bei gekeurd
 • Werknemers Bouwbedrijf groep B, assistent monteur, inclusief handgereedschap
 • Elektramonteur
 • Avp elektra incl. bus met handgereedschap
 • Elektramonteur incl. minigraver
 • Avp elektra incl. bus met handgereedschap, minigraver, wakkerstamper, standpijp en vuilwaterpomp, gekeurd t.b.v. vervuilde grond
 • Fitter gas
 • Fitter inclusief bus en handgereedschap
 • Fitter gas inclusief minigraver
 • Fitter inclusief bus, minigraver,wakkerstamper, standpijp, vuilwaterpomp en klein aanboorgereedschap
 • Assistent monteur inclusief minigraver
 • Assistent monteur inclusief bus met handgereedschap, minigraver tot 3 ton,wakkerstamper,standpijp en vuilwaterpomp
 • Uitvoerder
 • Uitvoerder inclusief auto