Aanleg van Tuinen
De tuin neemt de laatste jaren een steeds belangrijker plaats in de levensstijl in. Een tuin is er niet alleen om te bekijken maar ook om te gebruiken, dus moet een tuin niet alleen mooi zijn, maar ook functioneel. Voor ons is het belangrijk een tuin te ontwikkelen die bij u past en waar u zich goed voelt. Er bestaat namelijk geen standaard ontwerp, iedereen heeft zijn eigen smaak en dit brengt ideeën met zich mee. Samen met u creëren wij een ontwerp waarbij uw wensen en ideeën in een droomtuin vertaald worden. Het is daarom als eerste van belang om te weten wat voor een tuin u wilt. Met behulp van een van onze professionele tuinontwerpers volgt er een inventariserend gesprek waarbij de uitgangspunten worden bepaald voor uw toekomstige tuin.
Uiteraard wordt ook uw huidige tuininrichting bekeken, zodat bekend is wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de ruimte. Verder is het o.a. belangrijk om te weten in welk deel van de tuin de ochtendzon komt en waar je van de late middagzon kunt genieten. Maar ook structuurbepalende beplanting zoals, grotere struiken, bomen en hagen bepalen de hoofdindeling in uw tuin. Keuzes en beslissingen over de tuininrichting moeten goed doordacht en weloverwogen zijn. Uw eigen wensen en budget én ons advies ten aanzien van vormgeving worden vervolgens vertaald naar een ruimtelijk plan. Kortom wij zullen uw wensen en ideeën verweven tot een plan op maat, uw droomtuin.
Het onderhoud
Het onderhoud en beheer van het terrein kunnen wij totaal voor u verzorgen. Van bemesting tot onkruidbestrijding. Optimalisatie van het terrein. Van maandelijkse tot jaarlijkse onderhoudsplannen. Indien gewenst maken wij de kosten ook op langere termijn inzichtelijk. U kunt ons ook inschakelen voor een separaat advies over beplanting en deskundige onderhoudswerkzaamheden zoals boomverzorging.
Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid willen wij graag dragen. Het onderhoud nemen wij u deskundig uit handen. Niet alleen om een groen visitekaartje te handhaven, maar zeker om de duurzaamheid van uw woon- en werkomgeving voorop te stellen. Van gazon maaien tot onkruidbestrijding op verhardingen. Van vakkundig gesnoeide bomen en struiken tot bemesting van uw rozen. Grootschalig of kleinschalig onderhoud, altijd op maat. Bij alles wat we doen, kijken we naar een ecologisch verantwoord eindresultaat. Antonides Infrawerken b.v. onderhoudt met de grootste zorg, zodat uw buitenruimte van grote waarde blijft.
Beheer en onderhoud
Elke omgeving en situatie vraagt vanzelfsprekend een passende oplossing. Voor ieder type buitenruimte (groenvoorziening, particuliere tuinen of park) maken wij dan ook een bijpassend plan. Uw wensen vormen de leidraad van het onderhoudsplan waarmee wij u van dienst zijn. Seizoensgebonden, maandelijks of jaarlijks. Als deelopdracht of compleet pakket. Het is allemaal mogelijk. Samen met u kijken we naar de diverse mogelijkheden en de kosten die voor u acceptabel zijn. Vaste aanspreekpunten zijn daarbij vuistregel nummer een. Het onderhoud van uw woon- of werkomgeving krijgt daarmee onze bijzondere aandacht.
Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op per telefoon of email, wij helpen u graag verder.