Projecten Gas, Water en Electra
Van kleine tot grote projecten: Antonides Infrawerken biedt u de oplossing. De ervaring leert dat een goede samenwerking tussen uitvoering, opdrachtgever, architectingenieur en aannemer kan leiden tot aanzienlijke besparingen, kwalitatief en betere oplossingen. Precies daarom maken wij er een punt van eer van, om maximaal met u mee te denken. Zo realiseren wij steeds een meerwaarde voor uw project.
Bij het aanleggen is absolute vakkundigheid en precisie vereist, Antonides Infrawerken b.v beschikt over de juiste gereedschapen om de aanleg en montage te realiseren. We inversteren veel in nieuwe en handige gereedschapen om het werk makkelijker te maken, zoals onze nieuwe bussen. Deze zorgen ervoor dat onze medewerkers het gereedschap bij de hand hebben.
Net als het gereedschap die vakkundig moet zijn is het voor ons ook van belang dat het personeel dit is. Daarom stellen wij veel eisen aan het personeel omtrent scholing en vakkundigheid. Zo wordt ieder jaar ook BHV training en veiligheidsinstructies gegeven.
Een klein overzicht van de mogelijkheden:
  • Aanleggen van Transportleidingen
  • Aanleggen van Hoofdleidingen
  • Aanleggen van Dienstleidingen
  • Onderhouden en behouden
  • Antonides Infrawerken heeft in opdracht van overheidsinstellingen samen met één van onze onderaannemers diverse windmolenparken aangelegd. Kijk voor meer informatie onde de kop windmolenparken.